Menu

Te parau (2001) – les textes

Vous trouverez ci-joint le livret du spectacle « Te parau » (la parole) en langue paumutu. Ce spectacle fut produit en 2001 dans le cadre du Heiva i Tahiti. Tamariki Poerani reçut le 1er prix Aparima, le 1er prix des costumes et le second prix Hura tau.

TOMO MAI TE HAVEKE – HAKA

KATOKOTEVAKA
Kl VAEGA TE ROTO
TE MOANA URIURI E
KA HOE KA HOE TE VAKA
Kl VAEGA TE ROTO
TE MOANA UR1URI E
HOPERE TE KONAO NATINATI
KITE NAPE NAPE KAHA
Kl A HEKE AKU TINO
Kl RARO KITE MOANA
KEREKERE

PAOA

Hl Hl Hl (FILLES)
AUE PAU HAGA KIRO E TAKU AHO E
E E E HOPU AU E Hl
EEEHOPUAUE HA
AUE PAU HAGA KIRO E TAKU AHO E
E E KATIOE A Hl
E E KATIOE A HA
PUNAHA AU E KATIOE A
E E PAU HAGA KIRO E TAKU AHO E Hl
E E PAU HAGA KIRO E TAKU AHO E HA
PORO REKA ATU E AKU MEA VAHINE
E E PORO REKA ATU E AKU MEA VAHINE Hl
E E PORO REKA A TU E AKU MEA VAHINE
HA
TIAKI ANA AU TE MATAGI TOKERAU
E E TIAKI ANA AU TE MATAGI TOKERAU Hl
E E TIAKI ANA AU TE MATAGI TOKERAU HA
TOPA ATU KITE IKUMERE MAI E
EEEHOPUAUEHI
EEE PUNAHA AU E KATIOE A HA

APARIMA NOHO

E HOPU AU É KATI OE A Hl
PUNAHA AU E KATI OE A HA
AUE PAUHAGA KIRO E
TAKU AHO E
PORO REKA AKE AU
TAKU MEA VAHINE
TIAKI ANA AU TEMATAGI TOKERAU
TOPATU KITE IUKU MERE MAI E
E HOPU AU E KATIOE A Hl
PUNAHA AU E KATIOE A HA

HIVANAU

HE HE
EHOPUANAAU
EKIMI ANAAU
KITE UHITARAMEA
KUA KITE ATU AU

TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E

TOMA TOERE

HE HE
KITE KAPUKU E
KAHUIPARAU E
KIRUGA1HCTE
ERUKU ANAAU

TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E

TOMA TOERE

HE HE
TUKU ATU Al
KIROTO TE KETE
KARUKE ATU Al
KIRUGATAKUVAKA

TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E

TOMA TOERE

HEHE
EIKU ANAAU
KITE KAPU PARAU
E HAGA HOKI AU
KITE KANEHU E

TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E

TOMA TOERE

HEHE
E KANAPANAPA
KITE TUA 0 TE RA
E KANAPANAPA
Kl TE TUA O TE RA

TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E
TUTU TEKI E

TOMA TOERE

KAPA « KORORI KO TE PARAU »

PARAU KEREKERE
PARAU PUPURE
KANAPA NOA MAIRA
PARAU E Hl
PARAU HOKI KOE O NAKU E
KAKARO HOKI IAU KITE KORORI E
ETUI E ETUI E
E TUI HOKI IAU KITE KORORI E
TAUAKI E TAUAKI E
TAUAKI AHJ\ AU KITE KORORIE
KORORI E Hl
KORORI HOKI KOE NO TE PARAU
E KATIGA HOKI KOE O NAKU E
EKAIE E KAIE
E KAI ANA AU KITE KORORI
E MAKU E E MAKU E
EMAKUE TE ROEROE
E MAKU TE ROEROE

UTE

HOPU ANA AU KIRARO TE MOANA
E RUKU KITE UHITARAMEA
E RUKU E E RUKU
TUKU ATU KIROTO AKU VAKA
TUE TUE MATAU TUE TUE RAGAI
A HAGA A HAGA TE KANEHU
TUKU ATU KIRARO KITE MOANA
KANEHU KITE IKA KOPUKOPU

KORERO

KO TAHI ARIKI RUAHINE KO MEREHENUA
E ARIKI HOKI KO TE MOANA URI
KITE MATAGÏ
E KITE UHITARAMEA
E HAKARARE HOKI Kl ANA REKO
KIA HOPU NIMO KITE UHI TARAMEA
E TUPU TE HUGA – TE MATAGIE
HOTU TE GARUE 0 TE MOANA URI
KUA KIMI TE ARIKI RUAHINE
KITE TAGATA E HOPU KITE UHITARAMEA
KO MAOAKE E ANA HAGA MOKOPUNA
KO RATOU ANAKE TE VIRU KIA HOPU KITE PARAU
KO TEI REKO IA E UHITARAMEA
E ARIKI HAKAMURIMURI KITE UHITARAMEA
KO TE PARAU ANAKE E VIRU IA HAGA KITE TUETUE MATAU
El KANEHU TE IKA KOPUKOPU
El KATIGA A TE TAGATA 0 HAOROAGAI
E ARIKI KIRO KIA RIRI KIA HOPU NIMO KITE UHITARAMEA
KIA HINAGARO KITE RUKU KITE UHITARAMEA
KA HAERE E HIPA KITE ARIKI RUAHINE KO MEREHENUA
KIA REKO TU KIA KOUTOU
KOIAKUATIKAKIAKU
E VIRU IA KIA HOPU E RUKU KITE UHITARAMEA
TE UHITARAMEA E HAGA KITE KANAENAE KO TE ARIKI
ETE HAGA TOA E TE TAHERE TAPU KO TE HAGA POTIKI
E HAGA HOKI KITE KANEHU
KITE IKA NUNUI El KATIGA.
KIA HOPU ANAKE TE HAGA TUPUNA
KIA RUKU KITE UHITARAMEA
KAORE E VAEVAE MOKORA
KAORE E NOHI TURAMA KIA HOPU KIRARO TE MOANA URI
HAKA HEKE KIRUGA KITE NAPE KAHA Kl RARO KITE MOANA URI
E RUKU Al KITE UHITARAMEA TUKU ATU KIROTO KITE KETE
KUME Al KIRUGA KITE VAKA.

APARIMA

E EHOPUANAAUE E
KATI OE A
PUNAHAANA AU E E
KATI OE A
NORUGAATUE
NO RARO A KE E
TE RAHI KO TENA PARAU E E
KIA PIRI IAKU TINO KITE PAE MARAHI
E KORE TE TOKETOKE (3 fois)
MAU IA AKU TINO E (3 fois 3 différentes voix)
E TE MATE
NO KOE E TE PARAU
O TAKU HINAGARO
AKU E AKU TENA PARAU E E E
El ROTO AKU TINO E (3 fois 3 différentes voix)
KITE POTAGO
K A REVA IAKUVAERUA
AKU E AKU ENA VAERUA E E E
AKU E AKU ENA VAERUA (3 fois)

APARIMA (KUMEA TE VAKA TOKO TE VAKA – KUMEA TE VAKA Kl VAHO TE MOANA Kl TAI E – IA HA HA)

KUMEA MAI RA
TOKO MAI RA
E VAKA TAIE
NARUGAMAI TE MOANA
KA HURI MAI RA Kl TE PARAU
Kl ROTO Kl TE VAKA
KUA REKA TE KAEFA POERANI E

PORO KAEFA – KUMEA TE VAKA Hl Hl Hl

NA ANA E HOPU Kl TE PARAU
PORO KAEFA… Hl Hl Hl
E KOHI KITE POE RAVA KITE POE TEA
NO TE KANAENAE – KO TE ARIKI
E TE TAHERE TAPU – KO TE POTIKI
PORO KAEFA
KUMEA TE VAKA
TOKO TE VAKA
KUMEA TE VAKA Kl VAHO
TE MOANA Kl TAI E
I A HA HA

FAGU – FAKAHOKI MAMA I A MEREHENUA

KOTE UHI KOTE UHI TARAMEA

E TUKI MAOAKE MOKOPUNA

MAKU TERE Kl VAVAO TU
TUE TUE E MATAU TUE TUE E MATAU

TUE TUE RA… GAI

TE RIRI O MERE HENUA
E MEA HAIA TOPA TUKI TE MOANA
TOPA UTA TOPA TAI KOTE PARAU
RI Kl RI Kl KAPOKAPO

KOTE MANU TAI HAKAROHA

KOTE MARUHAGAIA
KOTE UHI KOTE UHI TARAMEA
E TUKI MAOAKE MOKOPUNA
MAKU TERE Kl VAVAO TU
TUE TUE MATAU
TUE TUERA… GAI

KURA ORA

KURAORA HOKI E TE HAGA TUKAU
E TE HUIRAGAT1RA E
KURAORA KURAORA KOTOU
KURAORA K!TE TAKAKE HAGA E
E HOKI POERANI
E HOKI Kl HAOROAGAI E (BIS)
E HENUA AGIAGl
KIRUGA TE MOANA URIURI E (BIS)
KURAORA KURAORA KOTOU
KURAORA KITE TAKAKE HAGA E

E REKO EIE A TE TUPUNA O HAO

KO TAHI ARIKI RUAH1NE KO MEREHENUA
E ARIKI HOKI KO TE MOANA URI
KITE MATAGI
E KITE UHITARAMEA
E HAKARARE HOKI Kl ANA REKO
KIA HOPU NIMO KITE UHI TARAMEA
E TUPU TE HUGA – TE MATAGIE
HOTU TE GARUE O TE MOANA URI
KUA KIMI TE ARIKI RUAHINE
KITE TAGATA E HOPU KITE UHITARAMEA
KO MAOAKE E ANA HAGA MOKOPUNA
KO RATOU ANAKE TE VI RU KIA HOPU KITE PARAU
KO TEI REKO IA E UHITARAMEA
E ARIKI HAKAMURIMURI KITE UHITARAMEA
KO TE PARAU ANAKE E VIRU IA HAGA KITE TUETUE MATAU
El KANEHU TE IKA KOPUKOPU
El KATIGA A TE TAGATA O HAOROAGAI
E ARIKI KIRO KIA RIRI KIA HOPU NIMO KITE UHITARAMEA
KIA HINAGARO KITE RUKU KITE UHITARAMEA
KA HAERE E HIPA KITE ARIKI RUAHINE KO MEREHENUA
KIA REKO TU KIA KOUTOU
KOIAKUATIKAKIAKU
E VIRU IA KIA HOPU E RUKU KITE UHITARAMEA
TE UHITARAMEA E HAGA KITE KANAENAE KO TE ARIKI
ETE HAGA TOA E TE TAHERE TAPU KO TE HAGA POTIKI
E HAGA HOKI KITE KANEHU
KITE IKA NUNUI El KATIGA.
KIA HOPU ANAKE TE HAGA TUPUNA
KIA RUKU KITE UHITARAMEA
KAORE E VAEVAE MOKORA
KAORE E NOHI TURAMA KIA HOPU KIRARO TE MOANA URI
HAKA HEKE KIRUGA KITE NAPE KAHA Kl RARO KITE MOANA URI
E RUKU Al KITE UHITARAMEA TUKU ATU KIROTO KITE KETE
KUME Al KIRUGA KITE VAKA.

PORO MARANIA – KAHUI PARAU

KA POI MAIRA TA KOE FAUFAA PARAU E
KA POI MAIRA TA KOE FAUFAA PARAU E
AFAI MAIRA TA OE FAUFAA PARAU E
ENIKA EIE PARAU
PARAU PUPURE KANAPA NOA MAIRA
KANAPA NOA MAIRA
TA KOE PARAU TAMARIKI POERANI E
KANAPA NOA MAIRA TA KOE PARAU
TAMARIKI POERANI E
KANAPA NOA MAIRA TA KOE PARAU
TAMARIKI POERANI E
KA POI MAIRA TA OE FAUFAA PARAU E
KA POI MAIRA TA OE FAUFAA PARAU E
AFAI MAIRA TA OE FAUFAA PARAU E
ENIKA TE IE PARAU
PARAU PUPURE KANAPA NOA MAIRA
KANAPA NOA MAIRA
TA KOE PARAU TAMARIKI POERANI E
KANAPA NOA MAIRA TA KOE PARAU
TAMARIKI POERANI E
KANAPA NOA MAIRA TA KOE PARAU
TAMARIKI POERANI E

KORERO (KOTE PAPA ATUA TINITINI E)

KO TE PAPA ATUA TINI TINI E
KAROHA K!A GATOU
KOTE ARIKI RUAHINE KO MERE HENUA E
HAKAROGO TAKOTAKO
KIA HAU TE MATAGI
KIA HAU TE MOANA URIURI
KITE HOPU HAGA KITE UHI TARAMEA
KIA ROA TO MATOU AHO Kl RARO
KITE MOANA URIURI
KITE RUKU HAGAIA KITE PARAU
El ORA HAGA KO TE HUIRAGATIRA O
HAOROAGAI
KO TE PAPA ATUA TINITINI E
KAROHA KIA GATOU
KAROHA KIA GATOU

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *